През седмица 35 (28.08 – 03.09.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 33 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности.

Дихателни инфекции – за периода са регистрирани 3 случая на Белодробна  туберкулоза.

Чревни инфекции – за периода са регистрирани 20 случая, от които 19 на Ентероколит и 1 случай на Ротавирусен ентерит.

Вирусни хепатити – за периода има регистрирани 2 случая на Вирусен хепатит В.

Трансмисивни инфекции – няма регистрирани случаи.

Невроинфекции  - има регистриран 1 случай на Остра вяла парализа.

Няма регистирани заболявания от групата на инфекциите с множествен механизъм на предаване.

За периода на територията на област Монтана има 7 новодиагностицирани лица с COVID – 19 инфекция. Няма починали лица. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 9.82.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана  е  26,77 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 10 случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 5-14 г. е 101,01 на 10 000, следвана от възрастова група  0-4 г. –  59,52 на 10 000.