През седмица 34 (21.08 – 27.08.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 25 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности.

Дихателни инфекции – за периода са регистрирани 4 случая на туберкулоза, от които 3 на Белодробна туберкулоза и 1 случай на извънбелодробна форма (на лимфни възли).

Чревни инфекции – 16 случая на Ентероколит.

Вирусни хепатити – за периода няма регистрирани случаи.

Трансмисивни инфекции – потвърден е един случай на Лаймска борелиоза.

Няма регистирани заболявания от групата на инфекциите с множествен механизъм на предаване и невроинфекциите.

За периода на територията на област Монтана има 4 новодиагностицирани лица с COVID – 19 инфекция. Няма починали лица. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 5,73.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана  е  24,09 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 10 случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 0-4 г.  е 59,52 на 10 000, следвана от възрастова група  5-14 г. –  50,51 на 10 000.