Предложение за публикуване на информация на интернет страницата на РЗИ – Монтана

 

През седмица 33 (14.08 – 20.08.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 16 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности.

Дихателни инфекции – за периода са регистрирани 5 случая, от които 4 на Варицела и 1 случай на Скарлатина.

Чревни инфекции – 7 случая на Ентероколит.

Вирусни хепатити – за периода няма регистрирани случаи.

През седмица 33-та е съобщен един случай на Ламблиоза.

Няма регистирани заболявания от групата на инфекциите с множествен механизъм на предаване, трансмисивните и невроинфекциите.

За периода на територията на област Монтана има 3 новодиагностицирани лица с COVID – 19 инфекция. Няма починали лица. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 3,27.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана  е  26,77 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 10 случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 0-4 г.  е 119,5 на 10 000, следвана от възрастова група  15-29 г. –  101,01 на 10 000