През седмица 32 (07.08 – 13.08.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 17 случая на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в обичайните за сезона стойности. Дихателни инфекции – за периода няма регистрирани случаи. Чревни инфекции – 16 случая на Ентероколит. Вирусни хепатити – за периода е регистриран 1 случай на вирусен хепатит В. Няма регистирани заболявания от групата на инфекциите с множествен механизъм на предаване, трансмисивните и невроинфекциите. За периода на територията на област Монтана има 1 новодиагностицирано лице с COVID – 19 инфекция. Няма починали лица. Регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 0,82. Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана е  26,77 на 10 000 души. Сред наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 10 случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 0-4 г. е 119,5 на 10 000, следвана от възрастова група 15-29 г. – 65,22 на 10 000.