Министерство на здравеопазването

Административен регистър

Министерски съвет

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

Изпълнителна агенция „Медицински одит“

Национален център по заразни и паразитни болести

Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)

Национален център по радиобиология и радиационна защита

Български лекарски съюз

Български зъболекарски съюз(БЗС)

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)

Национална здравноосигурителна каса

Национален статистически институт

Национален осигурителен институт

 Национален център по наркомании (НЦН)

 Национален комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести

 Световна здравна организация

 Българска асоциация за закрила на пациентите

Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ)