С цел профилактика и контрол на опаразитяването на децата с главова въшка и ограничаване въшливостта сред населението, Регионална здравна инспекция – Монтана е връчила предписание на директорите на учебните заведения и детските градини.

В изпълнение на тези предписания ежемесечно в дирекция „Надзор на заразните болести” се получава актуална информация за прегледаните деца, която за месец март 2019 г. е следната:

Ÿ брой прегледани деца – 32 442 бр.;

Ÿ брой опаразитени деца – 66 бр. в училищата и 14 бр. в детските градини.

Във връзка с контрола на дадените предписания за опаразитеността с главова въшка, здравните инспектори своевременно извършват проверки.

Повече информация за въшките:

 ВЪШКИ – БОРБАТА С ТЯХ ПРОДЪЛЖАВА

Дирекция „Надзор на заразните болести”