С цел профилактика и контрол на опаразитяването на децата с главова въшка и ограничаване въшливостта сред населението, Регионална здравна инспекция – Монтана е връчила предписание на директорите на учебните заведения и детските градини.

В изпълнение на тези предписания ежемесечно в дирекция „Надзор на заразните болести” се получава актуална информация за прегледаните деца, която за месец април 2019 г. е следната: 

- брой прегледани деца – 30 326 бр.;

- брой опаразитени деца – 42 бр. в училищата и 9 бр. в детските градини.           

 Във връзка с контрола на дадените предписания за опаразитеността с  главова въшка, здравните инспектори своевременно извършват проверки.

 

Дирекция „Надзор на заразните болести”