С цел профилактика и контрол на опаразитяването на децата с главова въшка и ограничаване въшливостта сред населението, Регионална здравна инспекция – Монтана е връчила предписание на директорите на учебните заведения и детските градини.

В изпълнение на тези предписания ежемесечно в дирекция „Надзор на заразните болести” се получава актуална информация за прегледаните деца, която за месец октомври 2019 г. е следната:

         * брой прегледани деца – 34 900 бр.;

         * брой опаразитени деца – 39 бр. в училищата и 7 бр. в детските градини      .

Във връзка с контрола на дадените предписания за опаразитеността с  главова въшка, здравните инспектори своевременно извършват проверки.