МЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАРАЗИТЕНОСТ С ГЛАВОВА ВЪШКА

 

 

            С цел профилактика и контрол на опаразитяването на децата с главова въшка и ограничаване въшливостта сред населението, Регионална здравна инспекция – Монтана е връчила предписание на директорите на учебните заведения и детските градини.

          В изпълнение на тези предписания ежемесечно в дирекция „Надзор на заразните болести” се получава актуална информация за прегледаните деца, която за месец декември 2019 г. е следната:

         Ÿ брой прегледани деца – 27 322 бр.;

         Ÿ брой опаразитени деца – 35 бр. в училищата и 2 бр. в детските градини .

         

Във връзка с контрола на дадените предписания за опаразитеността с  главова въшка, здравните инспектори своевременно извършват проверки.

         

Дирекция „Надзор на заразните болести”