С цел профилактика и контрол на опаразитяването на децата с главова въшка и ограничаване въшливостта сред населението, Регионална здравна инспекция – Монтана е връчила предписание на директорите на учебните заведения и детските градини.

          В изпълнение на тези предписания ежемесечно в дирекция „Надзор на заразните болести” се получава актуална информация за прегледаните деца, която за месец януари 2020 г. е следната:

         Ÿ брой прегледани деца – 25 784 бр.;

         Ÿ брой опаразитени деца – 41 бр. в училищата и 4 бр. в детските градини.

         

          Във връзка с контрола на дадените предписания за опаразитеността с  главова въшка, здравните инспектори своевременно извършват проверки.