С цел профилактика и контрол на опаразитяването на децата с главова въшка и ограничаване въшливостта сред населението, Регионална здравна инспекция – Монтана е връчила предписание на директорите на учебните заведения и детските градини.

В изпълнение на тези предписания ежемесечно в дирекция „Надзор на заразните болести” се получава актуална информация за прегледаните деца, която за месец юни 2019 г. е следната: 

Ÿ брой прегледани деца – 17 862 бр.;

Ÿ брой опаразитени деца – в училищата и детските градини няма опаразитени деца.

Във връзка с контрола на дадените предписания за опаразитеността с главова въшка, здравните инспектори своевременно извършват проверки.   

 

Дирекция „Надзор на заразните болести”