С цел профилактика и контрол на опаразитяването на децата с главова въшка и ограничаване въшливостта сред населението, Регионална здравна инспекция – Монтана е връчила предписание на директорите на учебните заведения и детските градини.

В изпълнение на тези предписания ежемесечно в дирекция „Надзор на заразните болести” се получава актуална информация за прегледаните деца, която за месец май 2019 г. е следната: 

         Ÿ брой прегледани деца – 32 384 бр.;

         Ÿ брой опаразитени деца – 37 бр. в училищата и 6 бр. в детските градини.           

Във връзка с контрола на дадените предписания за опаразитеността с главова въшка, здравните инспектори своевременно извършват проверки.

 

Дирекция „Надзор на заразните болести”