С цел профилактика и контрол на опаразитяването на децата с главова въшка и ограничаване въшливостта сред населението, Регионална здравна инспекция – Монтана е връчила предписание на директорите на учебните заведения и детските градини.

          В изпълнение на тези предписания ежемесечно в дирекция „Надзор на заразните болести” се получава актуална информация за прегледаните деца, която за месец септември 2019 г. е следната:

         - брой прегледани деца – 23 745 бр.;

         - брой опаразитени деца – 64 бр. в училищата и 5 бр. в детските градини      .

Във връзка с контрола на дадените предписания за опаразитеността с  главова въшка, здравните инспектори своевременно извършват проверки.