Към 19.03.2022 г. регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 242.4.

 

14-дневната заболяемост към 19.03.2022 г. по общини е както следва:

 

Берковица

330.34

Бойчиновци

222.50

Брусарци

   0.00

Вълчедръм

84.48

Вършец

130.42

Георги Дамяново

139.47

Лом

379.69

Медковец

234.40

Монтана

208.45

Чипровци

326.16

Якимово

387.70

За 18.03.2022 г. на територията на област Монтана има установени 13 нови случая на COVID-19 инфекция.

От новозаразените лица най-младия е на 18 години, а най-възрастния на 90 години.

За периода 15.03 - 17.03.2022 г. има  регистрирани още 3 починали лица с потвърдена COVID-19 инфекция – 2 мъже на 77 г. и 86 г. и 1 жена на 73 г.

Към 19.03.2022г.  общо 228 лица са с активна COVID-19 инфекция в област Монтана, както следва:

52 хоспитализирани лица (8 лица в "МБАЛ - Берковица" ЕООД, гр. Берковица, 21 лица в "МБАЛ - Свети Николай Чудотворец - Лом" ЕООД, гр. Лом, 1 лице в "МБАЛ - Христо Ботев" АД, гр. Враца, 15 лица в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, 1 лице в "Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести "Света София" ЕАД, гр. София, 1 лице в "УМБАЛ "Света Анна" София АД, гр. София, 1 лицe в "УМБАЛ и спешна медицина "Н. И. Пирогов" ЕАД, гр. София, 1 лице във  Военно медицинска академия МБАЛ София и 3 лица в МБАЛ Сити Клиник - Свети Георги ЕООД, гр. Монтана).

176 лица диагностицирани на домашно лечение.            

      За Област Монтана общо диагностицираните лица са 19035, излекуваните лица са 17666, починалите лица са 1141, а лицата поставени под домашна карантина - 339.

Към 12.03.2022 г. регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в областта е 289.5.

 

14-дневната заболяемост към 12.03.2022 г. по общини е както следва:

 

Берковица

211.92

Бойчиновци

271.94

Брусарци

166.67

Вълчедръм

156.89

Вършец

130.42

Георги Дамяново

418.41

Лом

579.96

Медковец

322.30

Монтана

223.34

Чипровци

424.01

Якимово

310.16

За 11.03.2022 г. на територията на област Монтана има установени 26 нови случая на COVID-19 инфекция.

От новозаразените лица най-младия е дете на 10 години, а най-възрастния на 86 години.

За последното денонощие няма регистрирани починали лица с потвърдена COVID-19 инфекция.

Във връзка с регистриран положителен резултат за COVID-19 инфекция на учител в I ОУ Св. Св. Кирил и Методий гр. Монтана, карантинираните лица са както следва – 17 ученика от 4 „б” клас.

Към 12.03.2022г.  общо 276 лица са с активна COVID-19 инфекция в област Монтана, както следва:

77 хоспитализирани лица (4 лица в "МБАЛ - Берковица" ЕООД, гр. Берковица, 40 лица в "МБАЛ - Свети Николай Чудотворец - Лом" ЕООД, гр. Лом, 27 лица в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, 1 лице в "МБАЛ за женско здраве - Надежда" ООД, гр. София, 1 лице във  Военно медицинска академия МБАЛ София, 3 лица в МБАЛ Сити Клиник - Свети Георги ЕООД, гр. Монтана и 1 лицe в МИ МВР СОФИЯ).

199 лица диагностицирани на домашно лечение.            

      За Област Монтана общо диагностицираните лица са 18878, излекуваните лица са 17470 починалите лица са 1132, а лицата поставени под домашна карантина - 328.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИМУНИЗАЦИИТЕ СРЕЩУ COVID-19!
Осигурен е зелен коридор за имунизационния кабинет на РЗИ-Монтана за желаещите да се васкинират с ваксината "Астра Зенека", както следва:
- Понеделник - Петък от 13:00 - 17:00 ч.
- Събота - Неделя от 10:00 - 16:00 ч.
Списък на временните имунизационни пунктове за осъществяване на имунизационната кампания на територията на област Монтана:
1. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - МОНТАНА, гр. Монтана, пл. „Жеравица“ № 3;
2.„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4;
3.„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СИТИ КЛИНИК – СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД, гр. Монтана, ул. „Александър Стамболийски“ № 92;
4.„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СИТИ КЛИНИК – СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД, гр. Монтана, ул. „Александър Стамболийски“ № 92;
5.„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –БЕРКОВИЦА“ ЕООД, гр. Берковица, ул. „Александровска“ № 65;
6.„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1–ЛОМ“ ЕООД, гр. Лом, ул. „Тодор Каблешков“ № 2;
7.„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ ЕООД, гр. Лом, ул. „Тодор Каблешков“ № 2;
8.„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХИПОКРАТ 53“ ЕООД, гр. Лом, ул. „Петър Берковски“ № 3.

Концепция на РЗИ - Монтана

 

За пълноценно използване на електронните услуги, предлагани от Регионална здравна инспекция - Монтана, е необходимо да притежавате ПИК код от НОИ /изваждането е безплатно/ или Квалифициран електронен подпис /КЕП/. Необходимо е да имате и безплатна регистрация в Системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://edelivery.egov.bg/

След което използвайте Единния портал за достъп до електронни административни услуги, за да заявите Вашата услуга към Регионална здравна инспекция - Монтана: Услуги, предоставяни от Регионална здравна инспекция /това ще е линк към сайта на ДАЕУ, където ще са разработените електронни образци за заявяване на електронни административни услуги, предоставяни от Регионалните здравни инспекции/

 

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2) 
2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
 

 

 

 

Министерство на здравеопазването

Административен регистър

Министерски съвет

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

Изпълнителна агенция „Медицински одит“

Национален център по заразни и паразитни болести

Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)

Национален център по радиобиология и радиационна защита

Български лекарски съюз

Български зъболекарски съюз(БЗС)

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)

Национална здравноосигурителна каса

Национален статистически институт

Национален осигурителен институт

 Национален център по наркомании (НЦН)

 Национален комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести

 Световна здравна организация

 Българска асоциация за закрила на пациентите

Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ)