Регистър на декларациите

 

Образци на декларации за несъвместимост

Приложение 1 - Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

Приложение 2 - Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

 

  

 Декларации - интереси - 2023г. 

 1  Силвия Костова Иванова

 

 Декларации - интереси - 2022г. 

1 Албена Радованова
2 Ангел Петров
3 Анелия Петрова
4 Борислав Христов
5 Веселина Василева
6  
7 Даниела Божинова
8 Диляна Тодорова
9 д-р Емилия Славейкова
10 д-р Илонка Петруняшева
11 Евгения Ефтимова
12 Елена Тодорова
13 Елеонора Григорова
14  
15 Жина Манчевска
16 Златка Младенова
17 Ива Иванова
18 Ива Севделинова
19 Иван Петков
20 Иванка Митова
21 Ирена Митова
22 Йорданка Христова
23 Камелия Петкова
24 Корнелия Каменова
25 Лора Филипова
26 Максим Аспарухов
27 Маргаритка Ценкова
28 Мария Цветкова
29 Марияна Георгиева
30 Марияна Минкова
31 Миглена Митова
32 Миглена Накова
33 Мирослава Здравкова
34 Михаела Младенова
35 Надежда Крумова
36 Надя Иванова 
37 Николет Белчева
38 Петя Димитрова
39 Пламена Първанова
40 Полин Гълъбова
41 Радилина Иванова
42 Ралица Младенова
43 Румяна Делева
44 Силвия Александрова
   
46 Станислава Стоянова
47 Таня Петкова
48 Тихомир Макариев
49 Цветанка Герасимова
50 Цветелина Младенова
51 Яворина Николаева
52  Елка Кирилова
53 Веселин Крумов

 

 

 

 

 Декларации - интереси - 2021 г.

 

Албена Радованова

Ангел Димитров

Анелия Петрова

Борислав Христов

Веселина Василева

Даниела Божинова

Диляна тодорова 

д-р Емилия Славейкова

д-р Илонка Петруняшева

Елена Тодорова

Елеонора Григорова

Евгения Ефтимова

Жина Манчевска

Златка Младенова

Ива Иванова

Ива Севделинова

Иван Петков

Иванка Митова

Ирена Митова

Йорданка Христова

Камелия Петкова

Корнелия Каменова

Лора Филипова

Маргаритка Ценкова

Мария Цветкова

Марияна Георгиева

Марияна Минкова

Михаела Младенова

Миглена Митова

Миглена Накова

Мирослава Здравкова

Надежда Крумова

Надя Иванова

Николет Белчева

Петя Димиторва

Пламена Първанова

Полин Гълъбова

Ралица Младенова

Радилина Иванова

Румяна Делева

Силвия Александрова

Станислава Стоянова

Таня Петкова

Тихомир Макариев

Цветанка Герасимова

Цветелина Младенова

Яворина Николаева

 

 

 

 

Декларации - интереси - 2020 г

Мирослава Здравкова

Ангел Петров Димитров
Цветелина Цветанова Младенова
Жина Георгиева Манчевска
Надя Емилова Иванова
Станислава Петрова Стоянова
Румяна Иванова Делева
инж. Петя Николова Димитрова
инж. Иван Тихомиров Петков
Марияна Иванова Минкова-Иванова
Лора Емилова Филипова-Илиева
инж. Борислав Валериев Христов
Йорданка Емилова Христова-Истаткова
инж. Мария Василева Цветкова
Марияна Александрова Георгиева
Миглена Красимирова Митова
Пламена Тодорова Първанова
Тихомир Емилов Макариев
Ирена Димитрова Митова
Златка Иванова Младенова
инж. Яворина Замфирова Николаева
Ралица Митева Младенова
Камелия Иванова Петкова
Ива Севделинова Иванова
Анелия Иванова Петрова
Веселина Иванова Василева
Иванка Еманоилова Митова
Силвия Георгиева Александрова
Николет Асенова Белчева
Албена Цветанова Радованова
Маргаритка Петкова Ценкова
Д-р Илонка Трифонова Петруняшева
д-р Емилия Славейкова Георгиева
Даниела Иванова Божинова
Диляна Илиева Тодорова
Таня Любомирова Петкова
Надежда Емилова Крумова
Елеонора Петкова Григорова
Миглена Надкова Накова
Елена Христова Тодорова
Цветанка Викторова Герасимова
Корнелия Миронова Каменова
Ива Димитрова Иванова
 

 

 

Декларации за несъвместимост

Силвия Иванова

Емилия Иванова

Галя Цанинска

Веселин Крумов

Елка Кирилова

Максим Пламенов Аспарухов

Михаела Младенова

Радилина Иванова

Евгения Ефтимова

Полина Гълъбова

Мирослава Здравкова

Ангел Димитров

Цветелина Младенова

Веселина Иванова Василева

д-р Емилия Славейкова Георгиева

Даниела Божинова

Иванка Еманоилова Митова

Ирена Димитрова Митова

Камелия Иванова Петкова

Мая Софрониева

Миглена Надкова Накова

Надя Иванова

Николет Асенова Белчева

Румяна Делева

Цветанка Викторова Герасимова

 

Декларации - интереси - 2019 г. 

Даниела Божинова

д-р Емилия Славейкова Георгиева

Миглена Надкова Накова

Надя Иванова

Румяна Делева

 

 

Декларации - интереси - 2018 г.

Веселина Иванова Василева

Ирена Димитрова Митова

Николет Асенова Белчева 1 

Николет Асенова Белчева 2

Цветанка Викторова Герасимова

 

Декларации 2018