Регистър на декларациите

 

Образци на декларации за несъвместимост

Приложение 1 - Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

Приложение 2 - Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

 

 Декларации - интереси - 2021 г.

 

Албена Радованова

Ангел Димитров

Анелия Петрова

Борислав Христов

Веселина Василева

Галя Цанинска

Даниела Божинова

Диляна тодорова 

д-р Емилия Славейкова

д-р Илонка Петруняшева

Елена Тодорова

Елеонора Григорова

Емилия Иванова

Евгения Ефтимова

Жина Манчевска

Златка Младенова

Ива Иванова

Ива Севделинова

Иван Петков

Иванка Митова

Ирена Митова

Йорданка Христова

Камелия Петкова

Корнелия Каменова

Лора Филипова

Маргаритка Ценкова

Мариана Исаева

Мария Цветкова

Марияна Георгиева

Марияна Минкова

Михаела Младенова

Миглена Митова

Миглена Накова

Мирослава Здравкова

Надежда Крумова

Надя Иванова

Николет Белчева

Нина Симеонова

Петя Димиторва

Пламена Първанова

Полин Гълъбова

Ралица Младенова

Радилина Иванова

Румяна Делева

Силвия Александрова

Силвия Иванова

Станислава Стоянова

Таня Петкова

Теди Борисова

Тихомир Макариев

Цветанка Герасимова

Цветелина Младенова

Яворина Николаева

 

 

 

 

Декларации - интереси - 2020 г

Мирослава Здравкова

Ангел Петров Димитров
Цветелина Цветанова Младенова
Жина Георгиева Манчевска
Надя Емилова Иванова
Станислава Петрова Стоянова
Силвия Костова Иванова
Румяна Иванова Делева
инж. Петя Николова Димитрова
инж. Иван Тихомиров Петков
Марияна Иванова Минкова-Иванова
Лора Емилова Филипова-Илиева
инж. Борислав Валериев Христов
Емилия Панайотова Иванова
Йорданка Емилова Христова-Истаткова
инж. Мария Василева Цветкова
Марияна Александрова Георгиева
Миглена Красимирова Митова
Пламена Тодорова Първанова
Тихомир Емилов Макариев
Ирена Димитрова Митова
Златка Иванова Младенова
инж. Яворина Замфирова Николаева
Ралица Митева Младенова
Камелия Иванова Петкова
Ива Севделинова Иванова
Анелия Иванова Петрова
Веселина Иванова Василева
Иванка Еманоилова Митова
Силвия Георгиева Александрова
Николет Асенова Белчева
Албена Цветанова Радованова
Маргаритка Петкова Ценкова
Д-р Илонка Трифонова Петруняшева
д-р Емилия Славейкова Георгиева
Даниела Иванова Божинова
Диляна Илиева Тодорова
Таня Любомирова Петкова
Надежда Емилова Крумова
Галя Иванова Цанинска
Елеонора Петкова Григорова
Миглена Надкова Накова
Мариана Иванова Исаева
Нина Иванова Симеонова
Елена Христова Тодорова
Цветанка Викторова Герасимова
Корнелия Миронова Каменова
Ива Димитрова Иванова
Теди Димова Борисова

 

 

 

Декларации за несъвместимост

Михаела Младенова

Радилина Иванова

Евгения Ефтимова

Полина Гълъбова

Мирослава Здравкова

Ангел Димитров

Цветелина Младенова

Веселина Иванова Василева

д-р Емилия Славейкова Георгиева

Даниела Божинова

Иванка Еманоилова Митова

Ирена Димитрова Митова

Камелия Иванова Петкова

Мая Софрониева

Миглена Надкова Накова

Надя Иванова

Николет Асенова Белчева

Нина Иванова Симеонова

Румяна Делева

Теди Димова Борисова

Цветанка Викторова Герасимова

 

Декларации - интереси - 2019 г. 

Даниела Божинова

д-р Емилия Славейкова Георгиева

Миглена Надкова Накова

Надя Иванова

Румяна Делева

 

 

Декларации - интереси - 2018 г.

Веселина Иванова Василева

Ирена Димитрова Митова

Николет Асенова Белчева 1 

Николет Асенова Белчева 2

Нина Иванова Симеонова 

Теди Димова Борисова

Цветанка Викторова Герасимова

 

Декларации 2018