Регистър на декларациите

 

Образци на декларации за несъвместимост

Приложение 1 - Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

Приложение 2 - Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

 

 

  

 Декларации - интереси - 2023г. 

 Галя Иванова Цанинска
Емилия Панайотова Иванова
Теди Димова Борисова
 
Албена Радованова
Анелия Петрова
Борислав Христов
Веселин Крумов
Веселина Василева
Даниела Божинова
Диляна Тодорова
Елена Тодорова
Елеонора Георгиева
Елка Кирилова
 
Жина Манчевска
Златка Младенова
Ива Д. Иванова
Ива С. Иванова
Иван Петков
Иванка Митова
Илка Ковачка
Илонка Петруняшева
Йорданка Христова
Ирена Митова
Камелия Петкова
Корнелия Маринова
Лора Филипова
Люсиена Илиева
Максим Аспарухов
Маргаритка Цветкова
Мария Цветкова
Марияна Георгиева
Марияна Минкова
Миглена Митова
Миглена Накова
Мирослава Заркова
Михаела Младенова
Надежда Крумова
Надя Иванова
Николет Белчева
Петя Димитрова
Пламена Първанова
Полин Гълъбова
Ралица Младенова
Румяна Делева
Силвия Александрова
Станислава Стоянова
Таня Петкова
Тихомир Макариев
Цветанка Герасимова
Цветелина Младенова
Яворина Николаева
Силвия Славчева
Валя Колева
Лили Гусева

 

 Декларации - интереси - 2022г. 

Албена Радованова
Анелия Петрова
Борислав Христов
Веселина Василева
Даниела Божинова
Диляна Тодорова
 
д-р Илонка Петруняшева
Елена Тодорова
Елеонора Григорова
Жина Манчевска
Златка Младенова
Ива Иванова
Ива Севделинова
Иван Петков
Иванка Митова
Ирена Митова
Йорданка Христова
Камелия Петкова
Корнелия Каменова
Лора Филипова
Максим Аспарухов
Маргаритка Ценкова
Мария Цветкова
Марияна Георгиева
Марияна Минкова
Миглена Митова
Миглена Накова
Мирослава Здравкова
Михаела Младенова
Надежда Крумова
Надя Иванова 
Николет Белчева
Петя Димитрова
Пламена Първанова
Полин Гълъбова
Ралица Младенова
Румяна Делева
Силвия Александрова
Станислава Стоянова
Таня Петкова
Тихомир Макариев
Цветанка Герасимова
Цветелина Младенова
Яворина Николаева
 Елка Кирилова
Веселин Крумов

 

 

 

 

 Декларации - интереси - 2021 г.

 

Албена Радованова

Анелия Петрова

Борислав Христов

Веселина Василева

Даниела Божинова

Диляна тодорова 

д-р Илонка Петруняшева

Елена Тодорова

Елеонора Григорова

Жина Манчевска

Златка Младенова

Ива Иванова

Ива Севделинова

Иван Петков

Иванка Митова

Ирена Митова

Йорданка Христова

Камелия Петкова

Корнелия Каменова

Лора Филипова

Маргаритка Ценкова

Мария Цветкова

Марияна Георгиева

Марияна Минкова

Михаела Младенова

Миглена Митова

Миглена Накова

Мирослава Здравкова

Надежда Крумова

Надя Иванова

Николет Белчева

Петя Димиторва

Пламена Първанова

Полин Гълъбова

Ралица Младенова

Румяна Делева

Силвия Александрова

Станислава Стоянова

Таня Петкова

Тихомир Макариев

Цветанка Герасимова

Цветелина Младенова

Яворина Николаева

 

 

 

 

Декларации - интереси - 2020 г

Мирослава Здравкова

Цветелина Цветанова Младенова
Жина Георгиева Манчевска
Надя Емилова Иванова
Станислава Петрова Стоянова
Румяна Иванова Делева
инж. Петя Николова Димитрова
инж. Иван Тихомиров Петков
Марияна Иванова Минкова-Иванова
Лора Емилова Филипова-Илиева
инж. Борислав Валериев Христов
Йорданка Емилова Христова-Истаткова
инж. Мария Василева Цветкова
Марияна Александрова Георгиева
Миглена Красимирова Митова
Пламена Тодорова Първанова
Тихомир Емилов Макариев
Ирена Димитрова Митова
Златка Иванова Младенова
инж. Яворина Замфирова Николаева
Ралица Митева Младенова
Камелия Иванова Петкова
Ива Севделинова Иванова
Анелия Иванова Петрова
Веселина Иванова Василева
Иванка Еманоилова Митова
Силвия Георгиева Александрова
Николет Асенова Белчева
Албена Цветанова Радованова
Маргаритка Петкова Ценкова
Д-р Илонка Трифонова Петруняшева
Даниела Иванова Божинова
Диляна Илиева Тодорова
Таня Любомирова Петкова
Надежда Емилова Крумова
Елеонора Петкова Григорова
Миглена Надкова Накова
Елена Христова Тодорова
Цветанка Викторова Герасимова
Корнелия Миронова Каменова
Ива Димитрова Иванова
 

 

 

Декларации за несъвместимост

Валя Колева

Силвия Славчева

Илка Ковачка

Люсиена Илиева

Емилия Иванова

Галя Цанинска

Веселин Крумов

Елка Кирилова

Максим Пламенов Аспарухов

Михаела Младенова

Полина Гълъбова

Мирослава Здравкова

Цветелина Младенова

Веселина Иванова Василева

Даниела Божинова

Иванка Еманоилова Митова

Ирена Димитрова Митова

Камелия Иванова Петкова

Мая Софрониева

Миглена Надкова Накова

Надя Иванова

Николет Асенова Белчева

Румяна Делева

Цветанка Викторова Герасимова

Теди Борисова

Лили Гусева 

 

Декларации - интереси - 2019 г. 

Даниела Божинова

Миглена Надкова Накова

Надя Иванова

Румяна Делева

 

 

Декларации - интереси - 2018 г.