Регистър на декларациите

 

Образци на декларации за несъвместимост

Приложение 1 - Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

Приложение 2 - Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

 

 

 

Декларации - интереси - 2020 г

Мирослава Здравкова

Ангел Петров Димитров
Цветелина Цветанова Младенова
Цветелина Илиева Маркова
Жина Георгиева Манчевска
Надя Емилова Иванова
Станислава Петрова Стоянова
Силвия Костова Иванова
Румяна Иванова Делева
инж. Петя Николова Димитрова
инж. Иван Тихомиров Петков
Марияна Иванова Минкова-Иванова
Лора Емилова Филипова-Илиева
инж. Борислав Валериев Христов
Емилия Панайотова Иванова
Йорданка Емилова Христова-Истаткова
инж. Мария Василева Цветкова
Марияна Александрова Георгиева
Миглена Красимирова Митова
Пламена Тодорова Първанова
Тихомир Емилов Макариев
Ирена Димитрова Митова
Златка Иванова Младенова
инж. Яворина Замфирова Николаева
Ралица Митева Младенова
Камелия Иванова Петкова
Ива Севделинова Иванова
Анелия Иванова Петрова
Веселина Иванова Василева
Иванка Еманоилова Митова
Силвия Георгиева Александрова
Николет Асенова Белчева
Албена Цветанова Радованова
Емилия Георгиева Попова
Маргаритка Петкова Ценкова
Д-р Илонка Трифонова Петруняшева
д-р Емилия Славейкова Георгиева
Даниела Иванова Божинова
Диляна Илиева Тодорова
Таня Любомирова Петкова
Татяна Костадинова Славкова
Надежда Емилова Крумова
Галя Иванова Цанинска
Елеонора Петкова Григорова
Миглена Надкова Накова
Мариана Иванова Исаева
Нина Иванова Симеонова
Елена Христова Тодорова
Цветанка Викторова Герасимова
Корнелия Миронова Каменова
Ива Димитрова Иванова
Петя Начева Георгиева
Елена Иванова Георгиева
Теди Димова Борисова

 

 

 

Декларации за несъвместимост

Цветелина Маркова

Ангел Димитров

Цветелина Младенова

Веселина Иванова Василева

д-р Емилия Славейкова Георгиева

Даниела Божинова

Елена Георгиева

Емилия Георгиева Попова

Иванка Еманоилова Митова

Ирена Димитрова Митова

Камелия Иванова Петкова

Мая Софрониева

Миглена Надкова Накова

Надя Иванова

Николет Асенова Белчева

Нина Иванова Симеонова

Петя Начева Георгиева

Румяна Делева

Теди Димова Борисова

Цветанка Викторова Герасимова

 

Декларации - интереси - 2019 г. 

Даниела Божинова

д-р Емилия Славейкова Георгиева

Елена Георгиева

Миглена Надкова Накова

Надя Иванова

Петя Начева Георгиева

Румяна Делева

 

 

Декларации - интереси - 2018 г.

Веселина Иванова Василева

Ирена Димитрова Митова

Николет Асенова Белчева 1 

Николет Асенова Белчева 2

Нина Иванова Симеонова 

Теди Димова Борисова

Цветанка Викторова Герасимова

 

Декларации 2018