Заповед № 107/14.02.2018 на д-р Елена Борисова, Директор РЗИ Монтана


ДЕКЛАРАЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИ

Албена Цветанова Радованова - Декларация № 1

Албена Цветанова Радованова - Декларация № 2

Анелия Иванова Петрова

Борислав Валериев Христов

Галя Иванова Цанинска

Д-р Илонка Трифонова Петруняшева

Диляна Илиева Тодорова - Декларация № 1

Диляна Илиева Тодорова - Декларация № 2

Димитър Спасов Горанов - Декларация № 1

Димитър Спасов Горанов - Декларация № 2

Елена Христова Тодорова

Eлеонора Петкова Григорова 

Емилия Панайотова Иванова

Жина Георгиева Манчевска

Златка Иванова Младенова

инж Петя Николова Тодорова 

инж. Яворина Замфирова Николаева

Ива Димитрова Иванова

Ива Севделинова Иванова

Иванка Еманоилова Митова

Ирена Димитрова Митова

Йорданка Емилова Христова

Камелия Иванова Петкова

Корнелия Миронова Каменова

Лора Емилова Филипова

Мария Василева Цветкова

Марияна Александрова Георгиева

Мариана Иванова Исаева

Марияна Иванова Минкова - Декларация № 1

Марияна Иванова Минкова - Декларация № 2

Миглена Красимирова Митова

Надежда Емилова Атанасова

Пламена Тодорова Първанова

Ралица Митева Младенова - Декларация № 1

Ралица Митева Младенова - Декларация № 2

Румяна Иванова Делева - Декларация № 1

Румяна Иванова Делева - Декларация № 2

Силвия Георгиева Александрова

Станислава Петрова Стоянова - Декларация №1

Станислава Петрова Стоянова - Декларация №2 

Таня Любомирова Петкова - Декларация № 1

Таня Любомирова Петкова - Декларация № 2