1. Обявеният със Заповед № РД–15–08–2 от 22.04.2021 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността директор на дирекция „Надзор на заразните болести”;

2. Обявеният със Заповед № РД–15–08–3 от 22.04.2021 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността главен инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести”;

3. Обявеният със Заповед № РД–15–08–4 от 22.04.2021 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността главен инспектор в дирекция „Медицински дейности”;