На основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се прекратяват:

  1. Обявеният със Заповед № РД–15–08–24 от 03.09.2019 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността директор на дирекция „Надзор на заразните болести”.
  1. Обявеният със Заповед № РД–15–08–23 от 03.09.2019 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността директор на дирекция „Обществено здраве”.
  1. Обявеният със Заповед № РД–15–08–21 от 03.09.2019 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността младши експерт в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Лабораторни изследвания“.