1. Елена Георгиева

Посочените кандидати трябва да се явят на  30.09.2019 г. от 09.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на тест.

При успешно представяне на теста, интервюто ще се проведе непосредствено след това.