1. Димитър Цветанов
  2. Мирослава Андреева
  3. Веселка Димитрова

Посочените кандидати трябва да се явят на 30.09.2019 г. от 13.00 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на тест.

При успешно представяне на теста, интервюто ще се проведе непосредствено след това.