Име, презиме и фамилия

основания за недопускане

Веселка Димитрова

Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл