1. Даниела Божинова 

Посочените кандидати трябва да се явят на  30.09.2019 г. от 10.30 часа в сградата на РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 – V етаж, зала „Здравно образование” за провеждане на тест. 

При успешно представяне на теста, интервюто ще се проведе непосредствено след това.