1. За длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в дирекция „Надзор на заразните болести“
  • Елена Георгиева – Първо място
  1. За длъжността СТАРШИ ИНСПЕКТОР в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“
  • Даниела Божинова – Първо място
  1. За длъжността ИНСПЕКТОР в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“
  • Димитър Цветанов – Първо място
  • Мирослава Андреева – Второ място