Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето

В него се извършват безплатни консултации на граждани, желаещи да се откажат от тютюнопушене.

Тютюнопушенето - рисков за здравето фактор. Той е и поведенчески фактор с изключително неблагоприятни здравни последици.

Натрупаните научни данни сочат, че тютюнопушенето и пасивното пушене са пряк или косвен фактор за заболяемост и смъртност при повече от 25 вида заболявания. То има изключително голямо значение за възникването и по-тежкото протичане на най-сериозните и най-широко разпространени заболявания с обществена значимост като:

- онкологичните заболявания и по-специално рака на белите дробове, устата, устната кухина и фаринкса, хранопровода и ларинкса, трахеята и бронхите;      сърдечносъдовите заболявания - хипертонията, исхемичната болест на сърцето, мозъчно съдовата болест и атеросклерозата. Рискът от сърдечни заболявания при пушачите е от1.5 до 3 пъти по-висок, а вероятността за мозъчни инсулти при пушачите е от 2 до 4 пъти по-голяма. Опасността нараства с увеличаване на интензитета на пушенето;

- хроничните неспецифични белодробни заболявания (хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, астма и др.), като причинява 75% от заболяемостта и 80% от смъртността при тези заболявания.  Освен това тютюнопушенето:

- увеличава два пъти общата смъртност при тютюнопушачите;

- е основна причина за преждевременната смъртност във възрастта 35 - 64 години;

- намалява средната продължителност на живота, като само 54% от закоравелите тютюнопушачи достигат до 65годишна възраст, срещу 78% от непушачите.

РАБОТНО ВРЕМЕ:

всяка сряда - 15.00 - 17.00ч

3400, гр. Монтана; пл. Жеравица”; ет. 4

тел.: 096/ 391 739