С П И С Ъ К

 

на  ЛКК  за 2021 г.  на лечебните заведения за болнична помощ в област Монтана

 

 • Определените със заповеди на Директора на РЗИ - Монтана ЛКК:

 

1.  ЛКК при МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4, съгласно Заповед № РД-02-32/25.01.2021 г. на Директор РЗИ - Монтана

 

 

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК – по педиатрия
 • Специализирана ЛКК – по вътрешни болести
 • Специализирана ЛКК­ - по кардиология
 • Специализирана ЛКК – по нервни болести
 • Специализирана ЛКК – по физикална и рехабилитационна медицина
 • Специализирана ЛКК – по нефрология
 • Специализирана ЛКК – по хирургия
 • Специализирана ЛКК – по анестезиология и интензивно лечение
 • Специализирана ЛКК – по ортопедия и травматология
 • Специализирана ЛКК – по акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК – по очни болести
 • Специализирана ЛКК – по ушно-носно-гърлени болести
 • Специализирана ЛКК – по пневмология и фтизиатрия
 • Специализирана ЛКК – по инфекциозни болести

2. ЛКК при МБАЛ „Сити клиник-Свети Георги“ ЕООД – гр. Монтана, ул. „Ал. Стамболийски“ № 92, съгласно Заповед № РД-02-30/25.01.2021г. на Директор РЗИ - Монтана

 

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК - по нервни болести
 • Специализирана ЛКК - по хирургия
 • Специализирана ЛКК- по анестезиология и интензивно лечение
 • Специализирана ЛКК - по кардиология

3. ЛКК при МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД – гр. Лом, ул. „Тодор Каблешков“ № 2, съгласно Заповед № РД-02-29/25.01.2021 г. на Директор РЗИ - Монтана

 

 

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК – по вътрешни болести
 • Специализирана ЛКК - хирургия
 • Специализирана ЛКК – акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК – нервни болести
 • Специализирана ЛКК–по психиатрия
 • Специализирана ЛКК – по педиатрия
 • Специализирана ЛКК – по ортопедия и травматология
 • Специализирана ЛКК – по анестезиология и интензивно лечение
 • Специализирана ЛКК – по инфекциозни болести

4. ЛКК при „МБАЛ – Берковица“ ЕООД – гр. Берковица, ул. „Александровска“ № 65, съгласно Заповед № РД-02-26/22.01.2021 г. на Директор РЗИ - Монтана

 

 • Специализирана ЛКК – по нервни болести
 • Специализирана ЛКК – по хирургия
 • Специализирана ЛКК – по вътрешни болести
 • Специализирана ЛКК- по педиатрия
 • Специализирана ЛКК- по акушерство и гинекология