На основание Постановление № 267 от 22 октомври 2019 г. , публикувано в Държавен вестник бр. 84 от 25 октомври 2019 г. е публикувано изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г.

Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г. 

Определените със заповеди на Директора на РЗИ - Монтана ЛКК: 

 1. ЛКК при МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4, съгласно Заповед № РД-02-152/22.11.2019 г. на Директор РЗИ - Монтана 
 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК­ - по кардиология
 • Специализирана ЛКК – по вътрешни болести
 • Специализирана ЛКК – по детски болести
 • Специализирана ЛКК – по хирургия
 • Специализирана ЛКК – по нефрология
 • Специализирана ЛКК – по ортопедия и травматология
 • Специализирана ЛКК – по урология
 • Специализирана ЛКК – по акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК – по инфекциозни болести
 • Специализирана ЛКК – по пневмология и фтизиатрия
 • Специализирана ЛКК – по ушни, носни и гърлени болести
 • Специализирана ЛКК – по очни болести
 • Специализирана ЛКК – по нервни болести
 • Специализирана ЛКК – по анестезиология и интензивно лечение
 • Специализирана ЛКК – по физикална и рехабилитационна медицина
 1. ЛКК при МБАЛ „Сити клиник-Свети Георги“ ЕООД – гр. Монтана, ул. „Ал. Стамболийски“ № 92, съгласно Заповед № РД-02-141/20.11.2019 г. на Директор РЗИ - Монтана 
 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК - по кардиология
 • Специализирана ЛКК- по анестезиология и интензивно лечение
 • Специализирана ЛКК - по нервни болести
 • Специализирана ЛКК - по хирургия
 1. ЛКК при МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД – гр. Лом, ул. „Тодор Каблешков“ № 2, съгласно Заповед № РД-02-138/20.11.2019 г. на Директор РЗИ - Монтана 
 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК - хирургия
 • Специализирана ЛКК – акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК – нервни болести
 • Специализирана ЛКК–по психиатрия
 • Специализирана ЛКК – по педиатрия
 • Специализирана ЛКК – по ортопедия и травматология
 • Специализирана ЛКК – по инфекциозни болести
 • Специализирана ЛКК – по анестезиология и реанимация
 • Специализирана ЛКК – по вътрешни болести
 1. ЛКК при „МБАЛ – Берковица“ ЕООД – гр. Берковица, ул. „ Александровска“ № 65, съгласно Заповед № РД-02-134/18.11.2019 г. на Директор РЗИ - Монтана 
 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК – по вътрешни болести
 • Специализирана ЛКК – по хирургия
 • Специализирана ЛКК- по детски болести
 • Специализирана ЛКК- по акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК – по нервни болести