С П И С Ъ К

 

на  ЛКК  за 2023 г.  на лечебните заведения за болнична помощ в област Монтана, определени със заповед на Директора на РЗИ - Монтана

 

 

1.  ЛКК при МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4 съгласно Заповед № РД-02-37/25.01.2023 г. на Директор РЗИ - Монтана

 

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК – по педиатрия
 • Специализирана ЛКК – по вътрешни болести 
 • Специализирана ЛКК – по кардиология 
 • Специализирана ЛКК – по нервни болести
 • Специализирана ЛКК – по физикална и рехабилитационна медицина
 • Специализирана ЛКК – по хирургия
 • Специализирана ЛКК – по анестезиология и интензивно лечение
 • Специализирана ЛКК – по ортопедия и травматология
 • Специализирана ЛКК – по акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК – по очни болести
 • Специализирана ЛКК – по ушно-носно-гърлени болести
 • Специализирана ЛКК – по пневмология и фтизиатрия
 • Специализирана ЛКК – по инфекциозни болести

2. ЛКК при МБАЛ „Сити клиник-Свети Георги“ ЕООД – гр. Монтана, ул. „Ал. Стамболийски“ № 92 съгласно Заповед № РД-02-65/11.05.2023 г. на Директор РЗИ - Монтана

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК – по нервни болести
 • Специализирана ЛКК – по хирургия
 • Специализирана ЛКК – по анестезиология и интензивно лечение
 • Специализирана ЛКК – по кардиология 

 

3. ЛКК при МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД – гр. Лом, ул. „Тодор Каблешков“ № 2 съгласно Заповед № РД-02-34/25.01.2023 г. на Директор РЗИ - Монтана

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК –  по вътрешни болести 
 • Специализирана ЛКК – хирургия
 • Специализирана ЛКК – акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК – по психиатрия
 • Специализирана ЛКК – по педиатрия
 • Специализирана ЛКК – по ортопедия и травматология
 • Специализирана ЛКК – по анестезиология и интензивно лечение
 • Специализирана ЛКК – по инфекциозни болести

4. ЛКК при „МБАЛ – Берковица“ ЕООД – гр. Берковица, ул. „Александровска“ № 65 съгласно Заповед № РД-02-40/25.01.2023 г. на Директор РЗИ - Монтана

 

 • Специализирана ЛКК – по нервни болести
 • Специализирана ЛКК – по хирургия
 • Специализирана ЛКК – по вътрешни болести
 • Специализирана ЛКК – по педиатрия
 • Специализирана ЛКК – по акушерство и гинекология