С П И С Ъ К

на ЛКК за 2023 г. на лечебните заведения за болнична
помощ в област Монтана, определени със заповед на

Директора на РЗИ - Монтана

1. ЛКК при МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4, съгласно Заповед № РД-02-37/25.01.2023 г. на Директор РЗИ - Монтана
 Обща ЛКК
 Специализирана ЛКК – по педиатрия
 Специализирана ЛКК – по вътрешни болести
 Специализирана ЛКК – по кардиология
 Специализирана ЛКК – по нервни болести
 Специализирана ЛКК – по физикална и рехабилитационна медицина
 Специализирана ЛКК – по хирургия
 Специализирана ЛКК – по анестезиология и интензивно лечение
 Специализирана ЛКК – по ортопедия и травматология
 Специализирана ЛКК – по акушерство и гинекология
 Специализирана ЛКК – по очни болести
 Специализирана ЛКК – по ушно-носно-гърлени болести
 Специализирана ЛКК – по пневмология и фтизиатрия
 Специализирана ЛКК – по инфекциозни болести

2. ЛКК при МБАЛ „Сити клиник-Свети Георги“ ЕООД – гр. Монтана, ул. „Ал. Стамболийски“ № 92, съгласно Заповед № РД-02- 29/24.01.2023г. на Директор РЗИ - Монтана

 Обща ЛКК
 Специализирана ЛКК – по нервни болести
 Специализирана ЛКК – по хирургия
 Специализирана ЛКК – по анестезиология и интензивно лечение
 Специализирана ЛКК – по кардиология

3. ЛКК при МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД – гр. Лом, ул.„Тодор Каблешков“ № 2, съгласно Заповед № РД-02-34/25.01.2023 г. на Директор РЗИ - Монтана

 Обща ЛКК
 Специализирана ЛКК – по вътрешни болести
 Специализирана ЛКК – хирургия
 Специализирана ЛКК – акушерство и гинекология
 Специализирана ЛКК – по психиатрия
 Специализирана ЛКК – по педиатрия
 Специализирана ЛКК – по ортопедия и травматология
 Специализирана ЛКК – по анестезиология и интензивно лечение
 Специализирана ЛКК – по инфекциозни болести

4. ЛКК при „МБАЛ – Берковица“ ЕООД – гр. Берковица, ул. „Александровска“ № 65, съгласно Заповед № РД-02-40/25.01.2023 г. на Директор РЗИ - Монтана
 Специализирана ЛКК – по нервни болести
 Специализирана ЛКК – по хирургия
 Специализирана ЛКК – по вътрешни болести
 Специализирана ЛКК – по педиатрия
 Специализирана ЛКК – по акушерство и гинекология