С П И С Ъ К

 на ЛКК за 2023 г. на лечебните заведения за извънболнична помощ в област Монтана, определени със заповед на Директора на РЗИ-Монтана
1. ЛКК при МЦ „Деница“ ООД – гр. Монтана, пл. „Алеко Константинов“ № 22, съгласно Заповед № РД-02-42/25.01.2023 г. на Директор РЗИ - Монтана
 Обща лекарска консултативна комисия
 Специализирана ЛКК – по акушерство и гинекология
2. МЦ „Полимед“ ЕООД – гр. Монтана, ул. „Цар Борис III“ № 22, съгласно Заповед № РД-02-41/25.01.2023 г. на Директор РЗИ – Монтана
 Специализирана ЛКК – по акушерство и гинекология
 Специализирана ЛКК – по очни болести
3. ЛКК при ГПСМП „Детство“ ООД – гр. Монтана, ул. „Цар Борис III“ № 11, съгласно Заповед № РД-02-35/25.01.2023 г. на Директор РЗИ - Монтана
 Специализирана ЛКК – по педиатрия
4. ЛКК при ГПСМП „Асклепий“ ООД – гр. Монтана, ул. „Цар Борис III“ № 11, к-т 215 съгласно Заповед № РД-02-31/25.01.2023 г. на Директор РЗИ - Монтана.
 Специализирана ЛКК – по ортопедия и травматология
5. ГПСМП „Хирургия 2001“ ЕООД - гр. Монтана, ул. „Цар Борис III“ № 11, съгласно Заповед № РД-02-39/25.01.2023 г. на Директор РЗИ - Монтана
 Специализирана ЛКК – по хирургия
6. ЛКК при ГПСМП „Кардиология 2003“ ЕООД – гр. Монтана, ул. „Цар Борис III“ № 11, съгласно Заповед № РД-02-36/25.01.2023 г. на Директор РЗИ - Монтана
 Специализирана ЛКК – кардиология
7. ЛКК при ГПСМП „Невромед“ ООД – гр. Монтана, ул. „Цар Борис III“ № 10; ул. „Ал. Стамболийски“ № 6 ет.3 , съгласно Заповед № РД-02- 32/25.01.2023 г. на Директор РЗИ – Монтана
 Специализирана ЛКК – по нервни болести
8. ЛКК при „ДКЦ 1–Лом ЕООД – гр. Лом, ул. „T.Каблешков“ № 2, съгласно Заповед № РД-02-38/25.01.2023 г. на Директор РЗИ - Монтана
  Обща ЛКК
 Специализирана ЛКК – по акушерство и гинекология
 Специализирана ЛКК – по нервни болести
 Специализирана ЛКК – по хирургия
 9. ЛКК при „МЦ Хипократ 53“ ЕООД – гр. Лом, ул. „Петър Берковски“ № 3, съгласно Заповед № РД-02-30/25.01.2023 г. на Директор РЗИ - Монтана
 Обща ЛКК
 Специализирана ЛКК – по акушерство и гинекология
10. ЛКК при „МЦ – 1 Берковица“ ЕООД – гр. Берковица, ул. „Александровска“ № 65, съгласно Заповед № РД-02-33/25.01.2023 г. на Директор РЗИ – Монтана
 Обща ЛКК