С П И С Ъ К

 

на  ЛКК  за 2022 г.  на лечебните заведения за извънболнична помощ в област Монтана, определени със заповеди на Директора на РЗИ-Монтана

 

1. ЛКК при МЦ „Деница“ ООД – гр. Монтана, пл. „Алеко Константинов“ № 22, съгласно Заповед № РД-02-26/25.01.2022 г. на Директор РЗИ - Монтана

 

 • Обща лекарска консултативна комисия
 • Специализирана ЛКК – по акушерство и гинекология2. ЛКК при ГП „Кардиология 2003“ ЕООД – гр. Монтана, ул. „Цар Борис III“ № 11, съгласно Заповед № РД-02-63/08.06.2022 г. на Директор РЗИ - Монтана

 

 • Специализирана ЛКК – кардиология

 

3. ЛКК при ГПСМП „Детство“ ООД – гр. Монтана, ул. „Цар Борис III“ № 11, съгласно Заповед № РД-02-18/25.01.2022 г. на Директор РЗИ - Монтана

 

 • Специализирана ЛКК – по педиатрия

 

4. ЛКК при ГП „Асклепий“ ООД – гр. Монтана, ул. „Цар Борис III“ № 11, съгласно Заповед № РД-02-23/25.01.2022 г. на Директор РЗИ - Монтана

 

 • Специализирана ЛКК – по ортопедия и травматология

 

5. ГПСМП „Хирургия 2001“ ЕООД - гр. Монтана, ул. „Цар Борис III“ № 11, съгласно Заповед № РД-02-21/25.01.2022 г. на Директор РЗИ - Монтана

 

 • Специализирана ЛКК – по хирургия

 

6.  МЦ „Полимед“  ЕООД – гр. Монтана, ул. „Цар Борис III“ № 22, съгласно Заповед № РД-02-28/25.01.2022 г. на Директор РЗИ – Монтана

 

 • Специализирана ЛКК – по акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК – по очни болести

 

7. ЛКК при ГПСМП „Невромед“ ООД – гр. Монтана, ул. „Цар Борис III“ № 10; ул. „Ал. Стамболийски“ № 6 ет.3 , съгласно Заповед № РД-02-20/25.01.2022 г. на Директор РЗИ – Монтана

 

 • Специализирана ЛКК – по нервни болести

 

8. ЛКК при „МЦ – 1  Берковица“ ЕООД – гр. Берковица, ул. „Александровска“ № 65, съгласно Заповед № РД-02-25/25.01.2022 г. на Директор РЗИ – Монтана

 

 • Обща ЛКК

 

9.  ЛКК при „МЦ Хипократ 53“ ЕООД – гр. Лом, ул. „Петър Берковски“ № 3, съгласно Заповед № РД-02-74/02.08.2022 г. на Директор РЗИ - Монтана

 

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК – по акушерство и гинекология

10. ЛКК при „ДКЦ 1–Лом ЕООД – гр. Лом, ул. „T.Каблешков“ № 2, съгласно Заповед № РД-02-27/25.01.2022 г. на Директор РЗИ - Монтана

 

 • Обща ЛКК
 • Специализирана ЛКК – по акушерство и гинекология
 • Специализирана ЛКК – по нервни болести
 • Специализирана ЛКК – по хирургия