Годишен отчетен доклад на РЗИ – Монтана за изпълнение на планираните антикорупционни мерки през 2023 г.

Отчетен доклад на РЗИ – Монтана за изпълнението на планираните антикорупционни мерки през първото полугодие на 2023 г

Годишен отчетен доклад на РЗИ – Монтана за изпълнение на планираните антикорупционни мерки през 2022 г.

Отчетен доклад на РЗИ - Монтана за изпълнение на планираните антикорупционни мерки през първото полугодие на 2022 г.

РЗИ - МОНТАНА ОТЧЕТ II -РО ПОЛУГОДИЕ за изпълнение на АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН 2021

Отчетен доклад на РЗИ – Монтана за изпълнението на планираните антикорупционни мерки през второто полугодие на 2020 г.

Отчетен доклад на РЗИ – Монтана за изпълнението на планираните антикорупционни мерки през първото полугодие на 2020 г.

Отчетен доклад на РЗИ – Монтана за изпълнението на планираните антикорупционни мерки от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.

Отчетен доклад за изпълнение на планираните антикорупционни мерки за първото полугодие на 2019 г.