С цел профилактика и контрол на опаразитяването на децата с главова въшка и ограничаване въшливостта сред населението, Регионална здравна инспекция – Монтана е връчила предписание на директорите на учебните заведения и детските градини.

В изпълнение на тези предписания ежемесечно в дирекция „Надзор на заразните болести” се получава актуална информация за прегледаните деца, която за месец януари 2019 г. е следната: 

         Ÿ брой прегледани деца – 21 986 бр.;

         Ÿ брой опаразитени деца – 53 бр. в училищата и 10 бр. в детските градини.           

Във връзка с контрола на дадените предписания за опаразитеността с главова въшка, здравните инспектори своевременно извършват проверки.

      Дирекция „Надзор на заразните болести”