Заповед №  Дата  Основание
РД-882-1  10.01.2023 г.  Чл.12 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение,контролирани от регионалните здравни инспекции
РД-КД-1  16.02.2023 г.  Чл.42 ал. 1 от Закона за здравето
РД-882-2  10.03.2023 г.  Чл.12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции
РД-КД-2  22.03.2023 г.  Чл.33, ал. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
РД-882-3  29.03.2023 г. Чл.12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции
РД-882-4 10.04.2023 г. Чл.12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции 
РД-882-5 19.04.2023 г. Чл.12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции 
РД-882-6 25.04.2023 г. Чл.12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции 
РД-882-7 26.04.2023 г. Чл.12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции 
РД-882-8 09.05.2023 г. Чл.12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции  
РД-КД-3 12.05.2023 г. Чл.33, ал. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
РД-882-9 15.05.2023 г. Чл.12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции  
РД-882-10 02.06.2023 г. Чл.12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции  
РД-882-11 02.06.2023 г. Чл.12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции  
РД-882-12 14.06.2023 г. Чл.12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции  
РД-КД-4 29.06.2023 г. Чл.38, ал. 4 от Закона за здравето