Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ – Монтана и формите, в които е достъпна за 2024 г.

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ – Монтана и формите, в които е достъпна за 2023 г.

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ – Монтана и формите, в които е достъпна за 2022 г.

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ – Монтана и формите, в които е достъпна за 2021 г.

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЗИ – МОНТАНА, И ФОРМИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА, ЗА 2020 Г.

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЗИ – МОНТАНА, И ФОРМИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА, ЗА 2019 Г.