За 18.09.2020 г. на територията на област Монтана има установени 3 нови случая с потвърдена COVID-19 инфекция (мъж на 58 г. от община Берковица, жена на 68 г. от община Монтана и дете на 4 г. от община Монтана). Две от лицата са хоспитализирани в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ гр. Монтана, а детето е поставено под домашна изолация в община Г. Дамяново.
• Жена на 45 г. от община Лом, която е била под домашна изолация е хоспитализирана в МБАЛ „Св. Н. Чудотворец“ гр. Лом.
• Мъж на 71 г. е дехоспитализиран от МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ гр. Монтана и е поставен под задължителна 14-дневна домашна изолация след дехоспитализация.
За 19.09.2020 г. на територията на област Монтана има установени 5 нови случая с потвърдена COVID-19 инфекция, както следва:
• Три жени на 39 г., на 44 г. и на 55 г. от община Монтана, които са поставени под 14- дневна домашна изолация в област Монтана.
• Мъж на 59 г. от община Лом и мъж на 70 г. от община Медковец, които са хоспитализирани в МБАЛ „Св. Н. Чудотворец“ гр. Лом.
За 20.09.2020 г. на територията на област Монтана има установени 8 нови случая с потвърдена COVID-19 инфекция, както следва:
• Пет жени на 42 г., на 45 г., на 56 г., на 60 г. и на 61 г. от община Монтана, които са поставени под 14-дневна домашна изолация;
• Дете на 4 г. от община Монтана, което е поставено под 14-дневна домашна карантина в общината.
• Една жена на 52 г. от община Вълчедръм, която е хоспитализирана в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ гр. Монтана;
• Мъж на 64 г. от община Лом, които е хоспитализиран в МБАЛ „Св. Н. Чудотворец“ гр. Лом;

Към 08:30 ч. на 21.09.2020 г.  общо 43 лица са с активна COVID-19 инфекция в област Монтана, както следва:
• 17 хоспитализирани лица (7 лица в МБАЛ „Св. Н. Чудотворец“ гр. Лом, 5 лица в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ гр. Монтана, 1 лице в УМБАЛ „Александровска“ гр. София, 2 лица в "УМБАЛ Софиямед" ООД, 1 лица в "УМБАЛ и спешна медицина "Н. И. Пирогов" ЕАД гр. София и 1 лице в МИ МВР, гр. София).
• 26 лица диагностицирани на домашно лечение.

Разпределението на лицата с активна инфекция по общини е следното:
• Община Монтана – 16 случая;
• Община Лом – 17 случая;
• Община Берковица – 3 случая;
• Община Брусарци – 1 случай;
• Община Якимово – 1 случай;
• Община Вълчедръм – 2 случая;
• Община Г. Дамяново – 2 случая;
• Община Медковец – 1 случай.
Общо диагностицираните лица са 140, излекуваните лица са 90, лицата поставени под домашна карантина – 128.

За периода 18.09 – 20.09.2020 г. включително са установени 16 нови случая с потвърдена COVID-19 инфекция на територията на област Монтана. 10 от тях (2 деца и 8 лица от персонала) на ДГ № 6 “СЛЪНЦЕ”, гр. Монтана. На ново регистрираните потвърдени лица в детската градина са установени 54 контактни лица, които са поставени под 14-дневна домашна карантина.