По покана на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) през месец септември 2020 г., инспектори от РЗИ-Монтана участваха в семинар на тема: „Моето тяло, моите права“. Семинара се проведе в град Долна Баня в присъствието на здравни медиатори и медицински специалисти от Монтана, Ямбол и София. Гости на дискусията бяха Изпълнителния директор на Първа АГ болница „Св. София д-р Гергана Коларова и координаторът на БАСП за регион Плевен д-р Красимир Романов. Поканата е във връзка със съвместните здравно-информационни дейности, в които редовно си партнират здравни медиатори и инспектори от РЗИ-Монтана, насочени към групи от маргинализирани общности. Целта на съвместната дейност е да се повишават информираността на целевите групи по въпроси свързани със семейното планиране, подобряване на информираността в областта на майчиното и детското здраве, както и теми за превенция на сексуално преносими инфекции. На семинара бяха представени разработени видео-продукти за бременността, с полезна информация и съвети, касаещи бъдещите майки. Проведе се тестване на мобилна апликация MYRA, която ще е от помощ на жени и мъже по теми, свързани със семейното планиране. Обсъдени бяха, както дейностите до момента, така и предстоящи възможности за реализиране на съвместни събития.