През седмица 26 (24.06 – 30.06.2024 г.) за област Монтана са регистрирани 42 случаяна остри заразни заболявания.
Дихателни инфекции – за периода са регистрирани общо 15 случая, от тях:
 Варицела – 11 случая, срещу 22 случая за предходната седмица;
 Скарлатина – 3 случая, срещу 3 за предходната седмица;
 Коклюш – 1 случай, срещу 0 за предходната седмица.
Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се дават указания за необходимите противоепидемични мерки в засегнатите организирани колективи.
Чревни инфекции – за периода са регистрирани 26 случая, от тях:
 Ентероколит – 24 случая, срещу 26 за предходната седмица;
 Ротавирусен гастроентерит – 1 случай, срещу 0 за предходната седмица;
 Салмонелоза – 1 случай, срещу 0 за предходната седмица.
Вирусни хепатити – за периода не са регистрирани случаи, срещу 2 за предходната седмица.
За отчетната седмица е съобщен един потвърден случаи на Сифилис.
Няма регистирани заболявания от групата на инфекциите с множествен механизъмна предаване и трансмисивните и невроинфекциите.
За периода на територията на област Монтана няма новодиагностицирани лица сCOVID – 19 инфекция.
През седмица № 26 (24.06-30.06.2024 г.) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е леко завишено, спрямо предходната седмица: общата заболяемост е  26,06 на 10 000 души  (23,46 на 10 000 души за предходната седмица), регистрирани са 10 случая (за предходната седмица 9) на ОРЗ. Сред наблюдаваните общо 3837 лица от всички възрастови групи, най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. – 66,23, следвана от възрастовата група 15-29 г. – 65,93.