През седмица 22 (27.05 – 02.06.2024 г.) за област Монтана са регистрирани 72 случая на остри заразни заболявания.
Дихателни инфекции – за периода са регистрирани общо 43 случая, от тях:
 Варицела – 35 случая, срещу 19 случая за предходната седмица;
 Скарлатина – 8 случай, срещу 1 случай за предходната седмица.
Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се дават указания за необходимите противоепидемични мерки в засегнатите детски и учебни заведения.
Чревни инфекции – за периода са регистрирани 26 случая, от тях:
 Ентероколит – 24 случая, срещу 17 за предходната седмица;
 Ротавирусен гастроентерит – 1 случай, няма регистрирани случаи през предходната седмица;
 Кампилобактериоза – 1 случай, срещу 0 за предходната седмица.
Вирусни хепатити – през текущата седмица е регистриран един случай на Вирусен хепатит тип С, срещу 0 за предходната седмица.
За периода са съобщени два потвърдени случая на Сифилис. Няма регистирани заболявания от групата на инфекциите с множествен механизъм на предаване, невроинфекциите и трансмисивните инфекции.
За периода на територията на област Монтана няма новодиагностицирани лица с COVID – 19 инфекция.
През седмица № 22 (27.05-02.06.2024 г.) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е леко завишено, спрямо предходната седмица: общата заболяемост е 28,67 на 10 000 души  (26,06 на 10 000 души за предходната седмица), регистрирани са 11 случая (за предходната седмица 10) на ОРЗ. Сред наблюдаваните общо 3837 лица от всички възрастови групи, най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. – 198,68, следвана от възрастовата група 5-14 г. – 108,11.