Световен ден без тютюнопушене – 31 май 2024 г.

мотото на тематичния ден за 2024 г.: „Защитата на младите хора от намесата на тютюневата индустрия“

cigara

По данни на СЗО във всички държави младите хора използват в по-висок процент електронни цигари спрямо възрастните.  В световен мащаб около 37 милиона младежи на възраст 13-15 години използват тютюн.

В България по данни на НЦОЗА от Национално представително проучване, проведено през 2020 г. във възрастта от 10-19 г. над 40.0% от учениците са запалили първата си цигара на 14-15 години. Всеки шести е настоящ пушач без значима разлика по пол. Интензивно, над 6 цигари дневно, пушат над половината от учениците пушачи, с лек превес на момчетата. Признаци на тежка зависимост (запалване на цигара веднага след сън) проявяват 20.0% от момчетата и 26.7% от момичетата от групата на пушачите, предимно във възрастта 15-19 години.

Почти всяко пето дете е настоящ пушач (пушили един и повече дни през последния месец), като относителният дял на момичетата е по-висок от този на момчетата (17.3% срещу 16.4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето е много по-разпространено сред 15-19-годишните (31.4%), отколкото сред тези на 10-14 години (4.0%) (Таблица 1). Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата, макар и незначително.

Както сте запознати тютюнът причинява 25 % от всички видове рак и убива над 8 милиона души всяка година, но на пазара се предлагат ​​„нови“ и „по-безопасни“ продукти насочени основно към младите хора.

Повече информация може да намерите интернет страницата на СЗО на посочения линк: https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2024.

  • РЗИ - Монтана организира на 31 май /петък/ в парк „Монтанезиум“, на дървения понтон /сцена/, скринингова кампания за измерване на въглеродния оксид в издишания въздух на пасивни и активни пушачи със „Smoker lyzer“.
  • Демонстрация за вредата от тютюнопушенето с пушещата кукла „Сю“ за двама.
  • Кампанията се организира съвместно с БМЧК - Монтана, които по интересен начин ще запознаят връстниците си и обществеността с вредата от тютюневите изделия.