zdrave

 

10 май е обявен за Световен ден на физическата активност с решение на 55-та Световна здравна асамблея през 2002 г. Мотото е “Движението – това е здраве”. Основната цел е насърчаване на физическата активност сред всички групи от населението и отговорност на всеки за  утвърждаване на здравословен начин на живот, който включва ежедневна физическа активност.

Физическата активност и спортът са особено важни за децата и младежите, чийто организъм е в процес на растеж и развитие, на физическо и психическо съзряване. Чрез спорта се развиват физически качества – бързина, сила, издръжливост и ловкост. При физически тренираните деца се повишава силата  и концентрацията на вниманието и те се справят по-успешно с уроците в училище.

                Обездвижването се нарежда сред основните рискови фактори, водещи до заболяване и смърт. Според СЗО тенденцията се наблюдава както в развитите, така и в развиващите се страни и се дължи на начина на живот на модерното общество, съпроводен с намалена физическа активност, нездравословно хранене, повишаване  употребата на алкохол и тютюнопушене.

            Проучванията показват, че физическата активност и здравословното хранене са най-важните фактори за постигане на пълноценно здраве. Редовните физически упражнения допринасят не само за поддържане на нормално тегло, подобряване на физическото и психичното здраве, но и предпазват от редица заболявания.

            Заседналият начин на живот увеличава риска от хронични неинфекциозни болести като сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване, диабет, остеопороза.

Ако всеки от нас отдели допълнително  10 минути на ден за умерена физическа активност, например  бързо ходене, с които бихме могли заедно да променим процентното съотношение от смъртните случаи всяка година. Ако това допълнително време умерена тренировка се увеличи до 30 минути дневно, един немалък процент от всички смъртни случай годишно могат бъдат избегнати. На практика това означава да предотвратим ранна смърт на родител, съпруг, приятел и друг близък човек и отговорност за собственото здраве.