Във връзка със Заповед № РД-01-199/ 11.04.2020 г. за допълнение на Заповед РД-01-179/ от 06.04.2020 г., с която се преустановява функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси на 12.04.2020 г. и от 16.04.2020 г. до второ нареждане, РЗИ-Монтана извърши насочен контрол на 12.04.2020 г. на пазарите в област Монтана. В хода на проверката се констатира, че заповедта се изпълнява. На територията на пазарите не се извършва търговска дейност.