За периода 18-22.03.2024г. във връзка с изпълнение на дейности по:
 Национална програма за прeвенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.
 Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г.
 Национална програма за превенция и контрол на тубуркулозата 2021 – 2025 г.
На всички обучения и кампании по засегнатите по-горе национални програми бяха раздадени здравно - образователни и информационни материали.
 На 18.03.2024г. се проведоха обучения на тема: „Рискови фактори – тютюнопушене, алкохол и наркотици“ и „Рискови фактори, причини за ПТП“ в Четвърто ОУ „Иван Вазов“, гр. Монтана в пети „а“ и „б“ класове.
 В седмицата 18-22.03.2024г. се проведоха кампании по повод „СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ”ПРЕГЛЕДАЙ СЕ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА! под мотото: „Да! Ние можем да спрем туберкулозата“ в следните населени места: с. Крива Бара; с. Василовци; гр. Монтана в кв. „Огоста“ и кв. „Кошарник“. Кампаниите се проведоха съвместно със здравни медиатори и кметовете на кметства.
 На 20.03.2024г. се проведоха обучения на тема: „Рискови фактори – тютюнопушене, алкохол и наркотици“ и „Рискови фактори, причини за ПТП“ във Второ ОУ „Иван Вазов“, гр. Вълчедръм. В обученията участваха: ученици, родители, педагогически персонал и медицински специалист.