За периода 11.03-15.03.2024 г. във връзка с изпълнение на дейности по:
- Национална програма за прeвенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025г.;
- Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г.
Инспектори от отдел „ДЗК“ дирекция „ОЗ“ в РЗИ-Монтана проведоха следните обучения сред деца и ученици на територията на област Монтана:
 Обучения в I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Монтана сред ученици от VI в клас на теми: „Рискови фактори причини за ПТП – алкохол и наркотици“ и „Тютюнопушене“
 Обучения в ДГ №7 „Приказен свят“ гр. Монтана с деца от IV група „Пипи Дългото чорапче“ на теми: „Бъди здрав – изготвяне на седмично меню“ и „Храни за здрави кости“.
На всички обучения по засегнатите по-горе национални програми бяха раздадени здравно - образователни и информационни материали.