За периода 02-19.01.2024г. във връзка с изпълнение на дейности по:

  • Национална програма за прeвенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.,
  • Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. и план за действие 2021-2023 г.

Инспектори от отдел „ДЗК“ дирекция „ОЗ“ в РЗИ-Монтана проведоха обучения с ученици от училища на територията на област Монтана:

  • ФСПГ „В. Левски“, гр. Монтана на тема: „ Хранителни разстройства - причини и последици “ в дванадесети "б"клас.
  • ПГ "Д. Маринов" в единадесети клас и Първо ОУ "В. Левски", гр. Вълчедръм в четвърти и пети клас „Рискови фактори - алкохол, наркотици, райски газ и тютюнопушене“; Рискови фактори за ПТП Алкохол и Наркотици
  • II СУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Монтана с ученици от шести „в“ клас „Рискови фактори - алкохол, наркотици, райски газ и тютюнопушене“; Рискови фактори за ПТП Алкохол и Наркотици  

           

На всички обучения и кампании по засегнатите по-горе национални програми бяха раздадени здравно - образователни и информационни материали.

 

1 1 1 1 1 1