10-ти май е обявен за Световен ден на физическата активност под мотото „Движението - това е здраве“. Датата се отбелязва от 2002 година с решение на 55-та Световна здравна асамблея. Чрез спорт и физическа активност се цели да се ограничи действието на рисковите за здравето фактори - тютюнопушене, нездравословно хранене и стрес, както и да насочи вниманието на гражданите, здравната общност и политиците към проблемите породени от обездвижването и последиците от него.

 

„Движението по въздействието си може да замени всяко лекарство, но всички лекарства в света не са в състояние да заменят движението“ е казал още през XVIII век известният френски лекар Франсоа Тисо.

По данни на СЗО нивото на физическа активност при 2/3 от населението над 15-годишна възраст в страните от Европейския съюз е под препоръчителното.

Проучванията показват, че физическата активност и здравословното хранене са най-важните фактори за постигане на пълноценно здраве. Редовните физически упражнения допринасят не само за поддържане на нормално тегло, подобряване на физическото и психичното здраве, но и предпазват от редица заболявания. Хората, които са физически активни страдат по-рядко от коронарна болест на сърцето, високо кръвно налягане, мозъчен инсулт, остеопороза. Физическите упражнения подпомагат имунната система подобряват настроението и самочувствието. Физическа активност не означава само и единствено упражняването на различни видове спорт. Под физическа активност се разбира всяко движение, извършвано от скелетните мускули, което изисква разход на енергия. Това са всички видове физическа дейност – разходки, домакинска работа, градинарство, танци, игри, активен живот, включващ ходене, ремонт на дома. Повишаване на физическата активност се постига чрез замяна на заседналия начин на живот с ежедневни физически упражнения. Според експертни оценки над 60% от хората в света не са физически активни в такава степен, която би могла да бъде полезна за тяхното здраве. Недостатъчната физическа активност има значителни последици за общественото здраве.

Физическата активност и спортът са особено важни за децата и младежите, чийто организъм е в процес на растеж и развитие, на физическо и психическо съзряване. Чрез спорта се развиват физически качества – бързина, сила, издръжливост и ловкост. При физически тренираните деца се повишава силата и концентрацията на вниманието и те се справят по-успешно с уроците в училище.

Особено обезпокоително е, че в глобален аспект се наблюдава все по-голям спад в нивото на физическата активност и подготовка на децата в училищна възраст. Затова са необходими повече инициативи, напомнящи че за осигуряване здравословното развитие на подрастващите, те се нуждаят от ежедневна физическа активност с продължителност поне 60 минути.

 В изпълнение на стратегическата цел опазване на общественото здраве и повишаване качеството на живот РЗИ-Монтана целогодишно реализира здравно-образователни инициативи и разнообразни дейности за оптимизиране на физическата активност на различни възрастови и целеви групи. Консултиране на населението с цел повишаване на информираността относно основните предпоставки от воденето на нездравословен начин на живот и последиците от него.

Независимо от възрастта посланието за физическа активност е просто:

  • Бъдете толкова активни, колкото можете;
  • По толкова различни начини, колкото е възможно;
  • Толкова често, колкото е необходимо.

Да правиш нещо е по-добре от това да не правиш нищо, а всяко едно малко нещо, допринася за по-добро здраве.

Физически активният начин на живот може да намали стреса, безпокойството и симптомите на депресия сред хората, които имат подобни проблеми. Важен акцент в работата ни е да се използват възможностите и различните форми на двигателна активност, като промоция на здраве и превенция на заболявания, като агресия и зависимости.

Данните сочат, че около 80% от хората на възраст между 25-64 години са с ниска физическа активност. Расте и делът на учащите с ниво на физическа активност под препоръчителното за тази възраст. Налице е и ниско ниво на информираност на българското население за ползата от физическата активност при профилактика и лечение на заболяванията. А едва 7% от пациентите получават информация и съвети от лекар или друг медицински персонал.

Независимо каква е целта на физическата активност – намаляване на тегло, борба със стреса или просто поддържане на добро здраве – физическите упражнения са добър подход. Те трябва да се превърнат част от ежедневието на съвременния човек.

           

РЗИ-Монтана Ви напомня:

Нищо не уморява тялото така, както липсата на движение!