За периода 14-31.08.2023г.във връзка с изпълнение на дейности по:

  • Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в РБ 2021 – 2025 г.,

Инспектори от отдел „ДЗК“ дирекция „ОЗ“ и младши експерти дирекция „НЗБ“ в РЗИ-Монтана проведоха работни срещи, обучения, кампании и безплатно анонимно тестване на територията на обл. Монтана:

  • На 14.08.2023 г. от 10:00 часа в парк „Монтанезиум“ на гр. Монтана стартира откриване на лятната АНТИСПИН кампания с разпространение на здравно-образователни материали сред населението, участие взеха и доброволци от БЧК Монтана.
  • На 16.08.2023 г. от 10:00 часа в кв. „Младеново“ на гр. Лом се проведе информационна кампания и обучение на тема: „ХИВ/СПИН и СПИ-превенция начини на заразяване симптоми и последици“ на лица от уязвими групи. Мобилен екип извърши на място изследвания с бързи тестове за ХИВ/СПИН.
  • На 18.08.2023 г. от 10:00 часа съвместно със здравни медиатори на Община Монтана в кв. „Огоста“ се проведе обучение и кампания на тема: „ХИВ/СПИН и СПИ-превенция начини на заразяване симптоми и последици“ сред представители на ромските общности.
  • На 21.08.2023 г. от 10:00 часа в здравната служба в с. Крива бара, община Брусарци се проведе информационна кампания и обучение на тема: „Какво знаем и какво не знаем за СПИН“. Мобилен екип извърши на място изследвания с бързи тестове за ХИВ/СПИН.
  • На 21.08.2023 г. от 13:00 часа в Център за обществена подкрепа в гр. Брусарци, се проведе информационна  кампания и обучение на тема: „Какво знаем и какво не знаем за СПИН“. Мобилен екип извършва на място изследвания с бързи тестове за ХИВ/СПИН. В организираната инициатива се включиха и доброволци от БЧК.
  • На 24.08.2023 г. от 10:00 часа в кв. „Кошарник“ на гр. Монтана се проведе обучение  и кампания на тема: „ХИВ/СПИН и СПИ - превенция начини на заразяване симптоми и последици“ сред представители на ромските общности в кв. „Кошарник“, съвместно със здравни медиатори на Община Монтана.

           

На всички работни срещи, обучения, кампании и безплатно анонимно тестване, които бяха проведени сред населението и обекти с обществено предназначение по гореспоменатата Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в РБ 2021 – 2025 г. бяха раздадени здравно - образователни и информационни материали.

 

1 1 1 1 1 1 1 1