На 31.05.2023г. - Световният ден без тютюнопушене, Регионална здравна инспекция – Монтана бе домакин на инициативата Ден на отворените врати” на тема Мисия здраве”.

1

Началото бе поставено с кратък анонс за структурата и дейността на Инспекцията.

В събитието участваха ученици от Природо-математическа профилирана гимназия “Свети Климент Охридски”, гр. Монтана и от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“, гр. Монтана, придружавани от ръководители и учители.

2

Гост на инициативата бе областният управител - инж. Валери Димитров, който насърчи организирането на повече подобни, образователни събития и благодари на ръководството и служителите на инспекцията за съвместната работа по време на обявената в световен мащаб пандемия от COVID-19. Присъстваха и други заинтересовани лица.

Проявилите интерес към събитието се срещнаха с експерти и бяха запознати със структурата, дейността и основните аспекти в работата и отговорностите на служителите в дирекциите.

Разисквани бяха здравни теми по отношение на рисковите за здравето фактори - тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене, както и необходимостта от физическа активност

Особен интерес за учениците представляваха организираните ситуационни демонстрации с алкоочила, очила, пресъздаващи зрителното възприятие след употреба на наркотични вещества и други.

Вредата от употребата на тютюневи изделия бе представена чрез демонстрация на експерти, използващи интерактивни методи, в това число пушеща кукла – Сю за двама.

3 3 3 3

 

Сред гостите бяха разпространени здравно-образователни и информационни материали на различни здравни теми.

3