За периода 29.05-02.06.2023г. във връзка с изпълнение на дейности по:

  • Национална програма за прeвенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.,
  • Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. и план за действие 2021-2023 г.
  • Дейности за ограничаване на остеопоразата в Република България
  • Психично здраве

Инспектори от отдел „ДЗК“ дирекция „ОЗ“ в РЗИ-Монтана проведоха обучения с ученици от училища на територията на област Монтана:

  • ФСПГ „В. Левски“, гр. Монтана на тема: „ Хранителни разстройства - причини и последици “; „ Хранене и профилактика на остеопоразата в детско-юношеска възраст“; „ Как да се храним здравословно?“
  • В Пето ОУ „Христо Ботев“ – III „а“ и „б“ класове, гр. Монтана на теми: „Добър апетит за вашите кости“ и „Диабет: да защитим нашето бъдеще“

Учениците от третите класове в Пето ОУ „Христо Ботев“ имат организиран и здравословен режим на хранене, който е утвърден още с постъпването им в първи клас. Добрата практика се свързва с успешност, резултатност, продуктивност, качество, ефикасност, ефективност на постиженията и устойчивост във времето.

  • Рискови фактори, влияещи на здравето на населението; Във връзка с отбелязването на 31 май - Световен ден без тютюнопушене, пред сградата на РЗИ – Монтана се организира изнесен консултативен кабинет за консултации за отказване от тютюнопушене, измерване на въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта (чрез апарата „Smoker lyzer”) и предоставяне на информационни материали.

 

1 1 1 1

На всички обучения и кампании по засегнатите по-горе национални програми бяха раздадени здравно - образователни и информационни материали.