За периода 15-19 май 2023 г. във връзка с изпълнение на дейности по:

 • Национална програма за прeвенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.;
 • Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. и план за действие 2021-2023 г.;
 • Психично здраве;
 • Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ;
 • Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. и Национален план за действие 2022-2030 г.;
 • „Органичаване на остеопорозата в РБългария“;

Инспектори от отдел „ДЗК“ дирекция „ОЗ“ в РЗИ-Монтана проведоха следните обучения сред деца и ученици на територията на област Монтана:

 • Обучения в ФСПГ „Васил Левски“ гр. Монтана с ученици от Х б клас на теми: „Рискови фактори – превенция“, „Хранене и профилактика на остеопорозата в детско-юношеска възраст“;
 • Обучения в ДГ №11 „Изгрев“ гр. Монтана с децата от всички групи на тема: „Няма да се мая, правилата вече зная“;
 • Кампания в затворническо общежитие от закрит тип в гр. Бойчиновци на теми: „Митове и твърдения за ХИВ/СПИН“, „Последствията и усложненията от диабета“ и безплатно изследване на кръвната захар;
 • Отбелязване на 17 май – „Световен ден за борба с хипертонията“ сред персонала в III ОУ „Д-р Петър Берон“ и „Клуб на пенсионера“ гр. Монтана.
 • Отбелязване на 19 май „Европейски ден за борба със затлъстяването“ в Клуб на пенсионера в с. Медковец и с. Расово, безплатно измерване на кръвна захар и кръвно налягане.

На всички обучения по засегнатите по-горе национални програми бяха раздадени здравно - образователни и информационни материали.

 

1 1 1 1 1 1