За периода 09-12.05.2023г г. във връзка с изпълнение на дейности по:

Ø  Национална програма за прeвенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.,

Ø  Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. и план за действие 2021-2023 г.

Инспектори от отдел „ДЗК“ дирекция „ОЗ“ в РЗИ-Монтана проведоха обучения с ученици от училища на територията на област Монтана:

Ø  В Пето ОУ „Христо Ботев“ – V „б“ клас, гр. Монтана на теми: „Алкохолът и наркотиците – рискови фактори за ПТП“ и „Рискови фактори – тютюнопушене, алкохол и ПАВ“;

Ø  В ДГ №6 "Слънце"с 2бр. подготвителни групи и в ЦНСТДБУ се проведе обучение и кампания по повод 10 май – Световен ден на физическата активност на тема: „Движението - това е здраве“ и „Движението и нашите кости“;

Ø  В ДГ №3 „Буратино“ в открит урок сред деца и родители се проведе обучение на тема: „Здравословно меню - вкъщи и в детската градина“.

 

12345

 

На всички обучения и кампании по засегнатите по-горе национални програми бяха раздадени здравно - образователни и информационни материали.